Luk historie vindue

1974

Næste historieForrige historie

Forureningen af Kærgård Klitplantage

Kærgård Klitplantage, Foto: Kristian Ørsted Petersen

Kærgård Klitplantage, Foto: Kristian Ørsted Petersen

Skamstøtten som skulle have stået i Kærgård Klitplantage

Skamstøtten som skulle have stået i Kærgård Klitplantage

I 1974 rejste DN en fredningssag for Kærgård Klitplantage for at sætte en stopper for den massive giftforurening, der havde fundet sted i det naturskønne område. DN havde forgæves forsøgt at sætte en stopper for det kemiske affald, som Grindstedværket i perioden 1957-1973 dumpede direkte i klitterne. Forureningen betød, at embedslægen i 1964 udstedte badeforbud ved Kærgård Klitplantage. Det var første gang i DN's historie, at en fredning blev brugt til at stoppe en omfattende forurening.

Ribe Amt fik efter fredningen ansvaret for at rydde op i området, men som følge af kommunalreformen i 2007 overgik ansvaret til Region Syddanmark, der igangsatte en større oprensning. DN's lokale afdeling i Varde arbejder løbende med at holde myndighederne ansvarlige for, at oprensningen og rengøringen af det forurenede område bliver ordentligt gennemført. Professor i økologi og miljølære, Finn Bro-Rasmussen, var i sin tid statens ekspert på kemikalieaffaldet fra Grindstedværket og har længe kæmpet for at rydde op efter forureningen. I 2008 skænkede han DN en skamstøtte, der skulle stå i Kærgård Klitplantage for at minde om den naturødelæggende forurening. Kommunen ville dog ikke modtage den, og nu står skamstøtten i en lade på Skovsgaard Gods på Langeland.

Del med dine venner