Luk historie vindue

2007

Næste historieForrige historie

Største og dyreste fredning

Kongeørn i Lille Vildmose, Foto: Jan Skriver

Kongeørn i Lille Vildmose, Foto: Jan Skriver

Foto: Tao Lytzen

Foto: Tao Lytzen

Efter næsten to årtiers tilløb blev Lille Vildmose fredet i 2007. Vildmosen i Himmerland er dog ikke, som navnet ellers antyder, et lille stykke natur. Fredningen dækker et areal på i alt 7600 ha, hvilket gjorde det til Danmarks største arealfredning.

Fredningen, som DN allerede var med til at rejse i starten af 90'erne, er også den dyreste fredning, der indtil nu er foretaget. Der blev udbetalt erstatninger på 57,5 millioner kroner til 136 større og mindre lodsejere i området. En del af fredningen skal med tiden sikre en genopretning af det oprindelige højmosepræg, da årtiers naturødelæggende udvinding af tørv og spagnum har tæret på naturen.

Lille Vildmose-området er med sine enge og skove nærmest at sammenligne med en stor vildmark. Foruden krondyr og vildsvin yngler kongeørne og andre rovfugle i området. Aage V. Jensens Naturfond ejer store dele af Lille Vildmose. Fonden ejer Vildmosecenteret, der står for naturformidlingen i området, ligesom der er bygget en håndfuld observationstårne og to gangsti-systemer, der leder besøgende tørskoet ud på mosen.

Del med dine venner