Luk historie vindue

1939

Næste historieForrige historie

Fredning af Kalø hindrede vejprojekt

Foto: Skov- og Naturstyrelsen - Nationalparker.skovognatur.dk

Foto: Skov- og Naturstyrelsen - Nationalparker.skovognatur.dk

I 1939 rejste DN og ejerne af Kalø Gods en fredningssag for Kalø og de omkringliggende områder. Fredningen blev rejst, efter at Randers Amtsråd havde vedtaget et nyt vejprojekt, der gik gennem naturen ved Kalø Vig. Derfor rejste man en landskabsfredning, der skulle bevare udsigten fra områdets veje ned over kysterne og skovene i bunden af Kalø Vig. Overfredningsnævnet godkendte fredningsforslaget og underkendte amtets vejprojekt.

På Kalø ligger de fredede ruiner af Kalø Slot, som blev opført i 1313 af Erik Menved. Vejen til slottet er en 1 km lang landtange, kronet med en stenbrolagt middelaldervej.

Del med dine venner

Læs mere om historien