Luk historie vindue

1985

Næste historieForrige historie

Dansk-tysk natursamarbejde

Frøselv Mose, Foto: Poul Henrik Harritz

Frøselv Mose, Foto: Poul Henrik Harritz

Frøslev Mose, der ligger i den syd-vestligste del af Jylland ved grænsen til Tyskland, blev gendannet og fredet på DN's initiativ i 1985. Før 2.verdenskrig havde mosen højmosepræg, men det forsvandt efter massiv tørvegravning og efterfølgende tilgroning.

I 1985 gik man i gang med at gendanne noget af det højmosepræg, som gik tabt i forbindelse med tørvegravningen. Siden fredningen har man stået over for en stor naturgenopretningsopgave. Mange kilometer drængrøfter er fjernet, og man har påbegyndt kratrydning.

Frøslev Mose støder op til Jardelund Mose, som ligger på den anden side af grænsen. De to moser udgør tilsammen et areal på 800 ha. Grundet Frøslev Moses tætte placering på grænsen sker naturgenopretningen i moseområdet i samarbejde med de tyske myndigheder.

Del med dine venner