Luk historie vindue

1951

Næste historieForrige historie

Daubjerg – historie, ost og flagermus

Kove i Daugbjerg Kalkgrube, tegning af Hans Smidth i slutningen af 1800-tallet

Kove i Daugbjerg Kalkgrube, tegning af Hans Smidth i slutningen af 1800-tallet

I 1951 lukkede Daubjerg kalkminer, men heldigvis var DN hurtig til at frede de fantastiske kalkgruber og give adgang til besøg i de underjordiske gange. Siden 1500-tallet har man hentet kalk fra underjorden ved Daubjerg, men denne industri ophørte pludselig. Det var først i 1922, at gruberne blev genopdaget, da en flok legende børn tilfældigt stødte på en af indgangene til kalkminen.

Efter fredningen i 1951 blev der senere hen etableret et ostelager i kalkgruberne. Ud over oste rummer de 35 kilometer lange minegange også store flokke af flagermus. Der opstod uenighed om, hvorvidt det var nødvendigt at stoppe for adgang til gruberne før solnedgang i den periode, hvor flagermusene flytter ind og ud af gruberne. Ligeledes blev der sat spørgsmålstegn ved, om ammoniakdampe fra ostene kunne være med til at forringe flagermusenes opholdssteder.

I 2003 blev der gennemført endnu en fredning af Daubjerg Kalkgruber. Fredningen begrænser åbningstiderne for offentligheden for at tage hensyn til flagermusene. Det blev bestemt, at ostedepotet kan fortsætte, medmindre det kan dokumenteres, at det skader miljøet. Det er ikke kun under jorden, at der venter spændende naturoplevelser - over kalkgruberne ligger den fredede Dybdal Skov.

Del med dine venner