Luk historie vindue

1937

Næste historieForrige historie

Retten til at frede

Foto: Sigvart Werner

Foto: Sigvart Werner

DN på frednings-eksursion på Bornholm, Foto: DN

DN på frednings-eksursion på Bornholm, Foto: DN

1937 er et skelsættende år i DN's historie. En ny naturfredningslov betød nemlig, at DN fik ret til at rejse fredningssager landet over. Efter mange års forberedelse blev naturfredningsloven fra 1912 revideret, og DN tøvede ikke med at kalde den nye lov for ”Nordens stærkeste naturfredningslov”. At DN som privat forening fik lov at rejse fredningssager var og er et enestående værktøj i naturfredningen – både i Danmark og i resten af verden.

Den nye lov rummede udover DN's fredningsret også beskyttelse af fortidsminder, begrænsning af forurening af åer og vandløb, forbud mod reklamer i det åbne land samt et forbud mod at bygge nærmere end 100 meter fra stranden og 300 meter fra skoven. Siden 1937 har DN benyttet sig flittigt af den unikke ret til at rejse fredninger og har været primus motor i hovedparten af de fredninger, som er blevet rejst siden.

Del med dine venner