Luk historie vindue

1969

Næste historieForrige historie

Større adgang med ny lov

I 1969 så en ny naturfredningslov dagens lys efter mange års stilstand. Loven var i høj grad et resultat af Naturfredningskommissionens arbejde, men var ikke specielt revolutionerende. Den største gevinst for DN og naturen var, at private skove over 50.000 kvadratmeter blev åbnet for offentligheden. Tilmed gav loven mulighed for, at danskerne ikke blot kunne gå langs de danske kyster, men også opholde sig ved kysterne. DN havde kæmpet for, at loven skulle indeholde en bestemmelse om tilsyn og pleje af fredede områder, men dette punkt gik desværre ikke igennem.

Samtidig med naturfredningsloven af 1969 blev der vedtaget en ny lov om by- og landzoner. Med den store stigning i byggeriet af boliger og sommerhuse i 1960'erne, var der opstået et stort behov for at værne om naturen. Med den nye lov blev landet inddelt i landzone, byzone og sommerhusområder. Loven bestemte blandt andet, at ”bebyggelse ikke måtte ske i strid med hensynet til befolkningens rekreative interesser og bevarelsen af landskabelige værdier”. Dette punkt var i høj grad en sejr for naturen.

Del med dine venner