Luk historie vindue

1992

Næste historieForrige historie

Første naturbeskyttelseslov

I 1992 blev der for første gang vedtaget en Naturbeskyttelseslov. Loven indeholdt stadig bestemmelser om naturfredning, men som noget nyt var der stort fokus på bevaring af bestemte naturtyper, herunder ferske enge og overdrev. Der blev ligeledes lagt vægt på naturgenopretning.

Loven fra 1992 bar også præg af et udpræget økologisk natursyn, som havde vundet frem i 60'erne og 70'erne. Loven gjorde det også tilladt at cykle i de danske skove, og det blev også lovligt at færdes på markveje og stier.

Del med dine venner