Luk historie vindue

1917

Næste historieForrige historie

Grønt fingeraftryk på første Naturfredningslov

Paragraf 1 i Naturfredningsloven fra 1917

Paragraf 1 i Naturfredningsloven fra 1917

Møns Klint, Foto: Tao Lytzen

Møns Klint, Foto: Tao Lytzen

I 1917 blev Danmarks allerførste naturfredningslov vedtaget i Rigsdagen. DN satte et vigtigt grønt fingeraftryk på loven og stillede allerede i 1912 en række forslag til loven. Med den nye naturfredningslov blev der etableret fredningsnævn i hvert amt. Udover fredningsnævnene blev der oprettet et overfredningsnævn, der fungerede som centralt ankeorgan. DN's forslag om statslig ekspropriering af natur mod betaling samt sikring af adgang til naturen blev taget med i loven. Naturfredningsloven blev godt hjulpet på vej af forlydender om, at et tysk konsortium ville købe Møns Klint og bygge hoteller på den. Rygtet blev afvist af klintens danske forpagter, men satte yderligere skub i Rigsdagens lovarbejde.

Del med dine venner

Læs mere om historien