Luk historie vindue

1931

Næste historieForrige historie

Unges færdsel i naturen

Lejrpasset skulle modvirke træ-hærværk som dette, Foto: DN

Lejrpasset skulle modvirke træ-hærværk som dette, Foto: DN

Lejrplads ved Øresundskysten, Foto: DN

Lejrplads ved Øresundskysten, Foto: DN

Lejrpas til unge blev en slags kørekort for unges færdsel i den frie natur. Lejrpasset blev udviklet i forbindelse med, at DN oprettede et Lejrudvalg 1931. Lejrudvalget arbejdede tæt sammen med repræsentanter fra de største danske ungdomsorganisationer, som Det Danske Spejderkorps, K.F.U.M-spejderne, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, De Unges Idræt. m.fl.

Ungdomsorganisationernes medlemmer blev pålagt at overholde bestemte ordensregler, og der blev lagt vægt på oplysningsarbejde. Målet var, at ungdommen ikke skulle gentage forrige generationers fejl i naturen. Det første skridt i oplysningsarbejdet om færdsel i naturen blev taget i 1925, da undervisningsminister Nina Bang udsendte et cirkulære til skoledirektionerne, hvori folkeskolerne skulle opfordre sine lærere ”til allerede ved de i sommertiden stedfindende skoleudflugter at påbegynde et sådant oplysende arbejde iblandt skolebørnene.”

DN har den dag i dag stort fokus på ungdomsarbejdet, både gennem en aktiv Skoletjeneste, ligesom DN er repræsenteret på en række af landets universiteter.

Del med dine venner

Læs mere om historien