Luk historie vindue

1929

Næste historieForrige historie

'Danmarks Schweiz' bliver fredet

Foto: Westy Esbensen

Foto: Westy Esbensen

Grejsdalen eller 'Danmarks Schweiz' som det kuperede og naturskønne område bliver kaldt, ligger få kilometer nord for Vejle. Det var DN og tre lokale lodsejere, som i 1929 tog initiativ til at frede det smukke område, hvor en lang række fugle, herunder den sjældne isfugl, yngler.

Langs den nederste del af Grejs Å ligger resterne af fortidens industrimøller, som udnyttede åens vandkraft. Vejle by er gennem årene rykket tættere og tættere på Grejsdalen. Grundet truslen fra den hastige byudvikling lykkedes det heldigvis at nå til enighed om ny fredning af Grejsdalen i 2007, som dækker et område på 35 ha.

Del med dine venner

Læs mere om historien