Luk historie vindue

1926

Næste historieForrige historie

DN - Den store naturfacist

Poul Henningsen (1894-1967)

Poul Henningsen (1894-1967)

Forsiden fra Kritisk Revy 1927

Forsiden fra Kritisk Revy 1927

Poul Henningsen, der var en af tidens største samfundsrevser, gav også drøje hug til DN. Den berømte danske lysmager, arkitekt og filminstruktør Poul Henningsen (PH) var redaktør på tidsskriftet Kritisk Revy, der udkom første gang i 1926. I Kritisk Revy rettede PH adskillige angreb mod DN, som han mente forsøgte at indføre diktatur i naturfredningsarbejdet.

Kritikken bundede i PH's forkærlighed for funktionalismen og et udpræget rationelt, nyttepræget natursyn, som stod i kontrast til DN's mere æstetiske natursyn. DN's formand, Erick Struckmann, blev kaldt ”den store naturfacist”, og PH beskyldte i hårde vendinger DN for at hylde en ”forloren æstetik”, som stod i vejen for fremskridtet.

Det slog for alvor gnister mellem de modsatrettede natursyn ved planerne om opsætning af radiomaster på Gisseløre ved Kalundborg. DN mente, at masterne skæmmede byen og naturen. PH mente derimod, at der var tale om ”storslået ingeniørkunst”. PH's modstand mod DN ebbede først ud, da Kritisk Revy udkom for sidste gang i 1928.

Del med dine venner

Læs mere om historien