Luk historie vindue

2030

Næste historieForrige historie

Fremtidshistorie - Natur & Biodiversitet

Foto: Lars Gejl

Foto: Lars Gejl

Foto: Lars Gejl

Foto: Lars Gejl

Foto: Lars Gejl

Foto: Lars Gejl

Den gode historie:

Efter næsten hundrede års tilbagegang er naturen i fremgang i 2030. DN's ambitiøse mål om, at en tredjedel af det danske areal skal være natur, er ved at være indfriet som følge af en ny revolutionerende lov, der blev vedtaget i 2016. Som følge af den nye og forbedrede lov blomstrer naturpleje og naturbeskyttelsesprojekter op. Store og frugtbare investeringer har medvirket til, at hele 200.000 ha lavbundsjord omkring søer og vandløb er taget ud af landbrugsdriften og omdannet til natur. Det har bidraget til en øget biologisk mangfoldighed. Ved det stort anlagte Biodiversitetstopmøde på Borneo fremhæves Danmark som klassens duks, når det gælder en rig natur. DN bruger stadig sin ret til at rejse fredninger aktivt, og gennem storstilede fredningsprojekter er 10 pct. af det danske areal nu sikret for fremtidige generationer. Folketinget har også fundet stor inspiration i DN's forslag til nationalparker i Danmark, og der er kommet flere marine nationalparker til.

Den dårlige historie:

Tilbagegangen i naturen vil ingen ende tage. I en stor veldokumenteret statusrapport om den danske natur konkluderer DN, at mange planter, fugle og dyr er kraftigt på retur. Tabet af biodiversitet er med andre ord massivt. DN forsøger forgæves at råbe politikerne op på lokalt og nationalt plan, men de fleste har for længst glemt, hvad beskyttelse af §-3-natur indebærer. Den fornødne vilje til at stoppe naturens tilbagegang er ikke til stede. Kun den ældste del af Danmarks befolkning kan erindre de mange dyr og planter, som ifølge en netop offentliggjort Rødliste er helt eller delvist forsvundet fra Danmark. Adgangen til den sparsomme natur hindres ifølge DN's registreringer i stigende grad på grund af nedlæggelse af stier og markveje.

”Fremtidshistorierne” bygger på DN's nuværende politikker, en god portion fantasi og fremtidsoptimisme, såvel som pessimisme.”

Del med dine venner

Læs mere om historien