Luk historie vindue

2020

Næste historieForrige historie

Fremtidshistorie - CO2

Vindmøller

Vindmøller

Foto: Anders Wils

Foto: Anders Wils

Den gode historie:

DN konstaterer med glæde, at Danmarks CO2-forbrug er stærkt nedadgående. DN's præsident noterer sig i 2020-årsberetningen, at foreningens Klimakommune-projekt, der blev nedsat i 2007, har været en vigtig igangsætter i den massive reduktion. Faktisk har Danmark reduceret CO2-udslip med hele 45 pct. i forhold til 2010-niveauet. Reduktionen skyldes et markant fald i energiforbruget med 25 pct. DN's præsident hæfter sig ved den politiske beslutning om at øge landets skovareal, der er med til at binde CO2. Fra at være en stor synder globalt set i forhold til landets størrelse, har Danmark forbedret sin klima- og energipolitik med kvantespring og ligger nu i top. Målsætningen om det mindskede CO2-forbrug er blandt andet kommet i mål, fordi udfasningen af fossile brændstoffer har taget fart det seneste årti. Ved det netop afholdte COP26 i Buenos Aires fremhæves den danske indsats som eksemplarisk og forskere verden over fremlægger beviser for den klimagavnlige effekt, CO2-reduktionen allerede har haft i Danmark.

Den dårlige historie:

Med skuffelse må DN's præsident ved det årlige repræsentantskabsmøde konstatere, at Danmark også i 2020 har forsømt sine internationale forpligtelser på CO2-området. Kurven er ikke knækket afgørende. Naturen og klimaet lider under den massive stigning i CO2-udslippet, som på trods af bl.a. DN's advarsler bare er steget og steget siden det mislykkede Klimatopmøde i København i 2009. På trods af de store økonomiske muligheder, som grøn energi rummer, har Danmark endnu ikke formået at få gang i omstillingen væk fra fossile brændstoffer, og der er ingen udsigt til, at målsætningen om mere vedvarende energi bliver til noget.

”Fremtidshistorierne” bygger på DN's nuværende politikker, en god portion fantasi og fremtidsoptimisme, såvel som pessimisme.”

Del med dine venner

Læs mere om historien