Luk historie vindue

1941

Næste historieForrige historie

Filsø

Kort over Filsø i slutningen af 1800-tallet, efter den første afvanding

Kort over Filsø i slutningen af 1800-tallet, efter den første afvanding

I 1941 rejste DN fredningssag for Filsø, der dengang var en af landets største søer. Fredningen blev rejst, da der var store planer om at afvande søen, som led i et stort landvindingsprojekt. Der blev indgået en aftale om kun at afvande en del af Filsø, men aftalen holdt ikke. Størstedelen af Filsø blev afvandet. Dette var ikke kun et smerteligt nederlag for DN, men for naturen ved Filsø. Naturhistorisk var området før afvandingen i international særklasse. Det vrimlede med ænder, gæs og vadefugle og et stort antal sjældne fugle.

60 år efter de massive naturødelæggelser går den hårdtprøvede sø endelig en lysere fremtid i møde. I 2010 besluttede Aage V. Jensens Naturfond at opkøbe et større område ved Filsø. Målet er at føre det drænede og opdyrkede område tilbage til tidligere tiders storhed med et rigt og varieret dyre- og planteliv. Filsø kan genoprettes til noget nær en tredjedel af sin oprindelige størrelse og bliver Danmarks sjettestørste sø.

Del med dine venner