Luk historie vindue

2004

Næste historieForrige historie

Grundtvigs blodbøg og fredninger af enkeltstående træer

Ud over store landskabsfredninger har DN flere gange rejst fredninger for enkeltstående træer. I 2004 sikrede foreningen Grundtvigs Bøg i Hellerup. Blodbøgen blev plantet af Nicolai Frederik Severin Grundtvig og hans kone Sophie Amalie omkring år 1850 ved deres ejendom. Takket være fredningen står den der i dag - og mange år frem.

DN er varsomme med at frede enkeltstående træer, da en fredning er et tungt apparat at sætte i gang. Det kan tage flere år og koster mange ressourcer. I Danmark er ca. 150 træer blevet fredet, men der er uendelig mange flere bevaringsværdige træer. Vi kan takke mange ejere for, at der stadig findes en del store og gamle træer i Danmark. Men træerne lever et usikkert liv, især når de står i vejen for byggeri, vejudvidelse eller er blevet lidt affældige. Der er ingen generel beskyttelse i naturbeskyttelsesloven af værdifulde træer. DN arbejder derfor for at beskytte de store gamle kæmper.

I 2009 lancerede DN en landsdækkende kampagne - Evighedstræer - for at registrere træer landet over. Det skete ved at inddrage borgerne i kampagnen. DN's formål med kampagnen er at skabe større opmærksomhed og få bedre overblik over de store, gamle og bevaringsværdige træer. Formålet er også at øge den folkelige og politiske bevidsthed og viden om træernes værdier. Kampagnen opfordrer staten, kommunerne og de private lodsejere om at tage ansvar for bevaring og pleje af de gamle, store og særlige træer i Danmark.

Del med dine venner

Læs mere om historien