Luk historie vindue

1919

Næste historieForrige historie

Internationalt samarbejde

Den Svenske ’Naturskyddsförening’ på besøg i Danmark, Foto: DN

Den Svenske 'Naturskyddsförening' på besøg i Danmark, Foto: DN

Diplom fra den norske Rogalands Naturfredningsforening, som udnævner DN’s mangeårige formand Erick Struckmann til æresmedlem

Diplom fra den norske Rogalands Naturfredningsforening, som udnævner DN's mangeårige formand Erick Struckmann til æresmedlem

DN er en naturfredningsforening med fokus på dansk natur og miljø. Foreningen har dog gennem historien samarbejdet internationalt på flere fronter. Tidligt i DN's historie spejlede man sig i andre europæiske naturfredningsforeninger - særligt den svenske ”Naturskyddsförening”, der blev startet i 1909, var en stor inspiration. I DN's årsskrifter kunne medlemmerne læse om internationale naturfredningserfaringer og smukke udenlandske naturreportager - fra Yellowstone National Park i USA til vandreture i de norske fjelde. DN var i 1947 med til at stifte den internationale union for naturfredning - IUCN, og det internationale samarbejde er løbende blevet fastholdt.

I slutningen af 90’erne startede DN et internationalt projektsamarbejde op i Sydafrika og Østeuropa. Samarbejdet var bygget op omkring gensidig læring, og flere lokale DN'ere drog ud i verden for både at hente erfaring og lære fra sig om natur- og miljøproblemer.

Del med dine venner

Læs mere om historien