Luk historie vindue

1984

Næste historieForrige historie

Udadvendt makkerpar

Svend Bichel, DN’s præsident 1984-1996

Svend Bichel, DN's præsident 1984-1996

David Rehling, DN’s direktør 1984-1996

David Rehling, DN's direktør 1984-1996

I 1984 fik DN både en ny præsident og en direktør, efter at Valdemar Mikkelsen stoppede som præsident og Hans Sune Ebbesen fratrådte sin stilling. I stedet kom Svend Bichel, gymnasielærer og cand. scient i biologi til som ny præsident, og David Rehling, jurist fra Miljøministeriet blev DN's direktør.

Det nye makkerpar gik straks til kamp for en mere udadvendt og offensiv linje i foreningen. Ifølge Svend Bichel skyldes skiftet i 1984 en følelse af, at foreningens mange medlemmer ikke fik nok værdi for deres store støtte. Der var ifølge Svend Bichel brug for en forening, der ikke blot markerede sig på fredningsområdet, men også satte den natur- og miljøpolitiske dagsorden i Danmark. Den væsentligste kursændring var, at det ikke længere var i modstrid at handle offensivt og videnskabeligt velbegrundet på én og samme tid.

Med DN's nye linje formåede Svend Bichel og David Rehling at gøre god brug af medierne, f.eks. lykkedes det med aktiv brug af tv-mediet i 1986 at sikre Danmark en tiltrængt vandmiljøplan. I erkendelse af, at landbruget var Danmarks største naturforvalter med stor negativ påvirkning på såvel naturen som miljøet, blev dette fokusområde også opprioriteret gennem 80'erne. Svend Bichel og David Rehling stod i spidsen for DN fra 1984 til 1996.

Del med dine venner

Læs mere om historien