Luk historie vindue

1913

Næste historieForrige historie

Kampen om Dyrehaven

Dyrehaven, Foto: Sigvart Werner

Dyrehaven, Foto: Sigvart Werner

Dyrehaven, Foto: Sigvart Werner

Dyrehaven, Foto: Sigvart Werner

I 1913 blev der ansat en ny skovridder i Jægersborg Dyrehave nord for København, der også dengang var et populært udflugtsmål i befolkningen. Den nye skovridder indledte en massiv fældning i Dyrehavens ældre bevoksninger, med den begrundelse, at skoven ville uddø, hvis ikke der blev sørget for foryngelse og udtynding.

DN var imod nedfældningen og mente, at man med fældningen tænkte mere på økonomi end på naturskønhed. Foreningen opfordrede i stedet til at nedsætte et udvalg, der kunne undersøge problemet nærmere, samt udarbejde en egentlig driftsplan for Dyrehaven.

Det var især den senere formand i DN, Erick Struckmann, der stod i spidsen for at bevare de gamle træer i Dyrehaven. Struckmanns syn på naturen var i høj grad præget af en æstetisk tankegang, og han holdt efter sigende meget af at betragte gamle træer i deres ”døende skønhed”. Da Struckmann indtrådte i Kommissionen for den fremtidige drift af Dyrehaven, var han i mindretal og stod over for et nyttepræget naturvidenskabeligt natursyn.

Efter mange års indædt diskussion i Kommissionen, trak DN i sidste ende det længste strå. Dyrehavesagen endte med en svækkelse af skovriddernes magt, og der blev nedsat et særligt Dyrehave-udvalg, hvor DN var repræsenteret.

Del med dine venner

Læs mere om historien