Luk historie vindue

1961

Næste historieForrige historie

DN fylder 50 år

Foreningens 50-års jubilæum blev holdt i Kunstakademiets kuppesal. Der blev i forbindelse med den runde fødselsdag udnævnt 8 æresmedlemmer: overretssagfører V. Falbe-Hansen, redaktør Carl A. Andersen, tandlæge Holger Friis, professor, dr.phil Knud Jensen, professor dr. jur. F. Vinding Kruse, gårdejer Arne Thyssen, kontorchef Thv. Kierulf. Som nummer seks fra venstre ses DN’s formand Vagn Jensen.

Foreningens 50-års jubilæum blev holdt i Kunstakademiets kuppesal. Der blev i forbindelse med den runde fødselsdag udnævnt 8 æresmedlemmer: overretssagfører V. Falbe-Hansen, redaktør Carl A. Andersen, tandlæge Holger Friis, professor, dr.phil Knud Jensen, professor dr. jur. F. Vinding Kruse, gårdejer Arne Thyssen, kontorchef Thv. Kierulf. Som nummer seks fra venstre ses DN's formand Vagn Jensen.

I 1961 kunne DN fejre 50-års jubilæum. Foreningen var inde i en turbulent periode, efter at DN's mangeårige formand, Erick Struckmann, var gået på pension i 1960, men den runde fødselsdag blev alligevel fejret. Post- og Telegrafvæsenet udgav et 30-øres jubilæumsfrimærke med landskabsmaleren Johannes Larsens naturmotiver, og i filmen ”Sommerlandet”, der blev optaget af Statens Filmcentral, blev DN's arbejde omtalt i flotte vendinger.

Der blev også iværksat et jubilæumslotteri, for at rette op på foreningens økonomi. Grundet ringe økonomi, så man sig derfor nødsaget til at hæve kontingentet fra otte til 15 kroner om året. Men trods skrantende økonomi havde DN stadig mange venner, og det kom til udtryk i årsskriftet, der var præget af lykønskninger fra en lang række danske foreninger med tilknytning til naturen – lige fra Dansk Botanisk Forening til Zoologisk Museum.

Del med dine venner