Luk historie vindue

1920

Næste historieForrige historie

Frivillige i naturens tjeneste

Foto fra sammenkomst i DN. Mange af de bærende kræfter i foreningen arbejdede ofte for DN i deres fritid uden at få løn for det.

Foto fra sammenkomst i DN. Mange af de bærende kræfter i foreningen arbejdede ofte for DN i deres fritid uden at få løn for det.

Hør Kaj fra DN-Vejen fortælle om livet som frivillig i DN. (http://www.youtube.com/watch?v=PTe2Si48JnU)

2000 frivillige yder hvert år en uvurderlig indsats for DN og den danske natur. Den frivillige indsats har siden DN's fødsel været en vigtig grundsten i foreningens arbejde. I mange år arbejdede de fleste af DN's aktive gratis, når der eksempelvis skulle udarbejdes forslag til en fredning.

Omdrejningspunktet for den frivillige indsats i DN's lokale afdelinger er altid den lokale natur og miljø, men arbejdet og tidsforbruget varierer. Mens nogle DN- frivillige agerer lokal vagthund i forhold til myndighederne, bevæbner andre sig med sav, ørnenæb eller le og bidrager til konkrete naturpleje- og naturgenopretningsprojekter.

På DN's frivilligside finder man alle de redskaber og informationer, man har brug for i DN-arbejdet. Det er ligeledes muligt at diskutere, blive klogere eller sætte gang i konkrete aktiviteter – hvad enten man interesserer sig for klagesager, jagtpolitik eller klimaet.

I videoen nederst til venstre kan du høre Kaj fra DN Vejen fortælle om sit frivillige arbejde for foreningen.

Del med dine venner

Læs mere om historien