Luk historie vindue

2006

Næste historieForrige historie

DN’s Danmarkskort ændres

Kort over DN’s lokale afdelinger

Kort over DN's lokale afdelinger

Billede fra REP-møde 2005, Foto: Joakim Groth

Billede fra REP-møde 2005, Foto: Joakim Groth

I 2007 trådte en gennemgribende kommunalreform i kraft og ændrede Danmarkskortet. 275 kommuner blev kogt ned til 98 storkommuner, og amterne blev erstattet af regioner. DN gennemførte i 2005 og 2006 en intern ”kommunalreform” for at sikre, at de lokale afdelinger passede til det nye kommunale Danmarkskort. Det blev ekstra nødvendigt for DN at matche de nye kommuner, da ansvarsområder og arbejdsopgaver inden for natur- og miljøområdet overgik til kommuner fra amterne. Omorganiseringen betød, at DN's i alt 214 lokalkomiteer blev slået sammen til 98 lokalafdelinger.

På DN's nye Danmarkskort er DN Ringkøbing-Skjern den største lokalafdeling arealmæssigt, mens DN København har flest medlemmer. Den arealmæssigt mindste lokalafdeling er DN Frederiksberg. Den medlemsmæssigt mindste er DN Fanø.

Del med dine venner

Læs mere om historien