Luk historie vindue

2001

Næste historieForrige historie

Bevaring af naturværdier hindrede udbygning af kontorhuse

Kanotår på Mølleåen, Foto: Anders Wils

Kanotår på Mølleåen, Foto: Anders Wils

Efter flere års tovtrækkeri besluttede Naturklagenævnet i 2001 at godkende DN's fredningsforslag for Mølleådalen – fra Lyngby til Strandmøllen, der hvert år benyttes af mange tusinde besøgende til kanosejlads, gå- og cykelture. Fredningen blev rejst af DN i 1993. DN ønskede at revidere og samle en række gamle fredninger under ét. Fredningssagen kom dog også som en reaktion på, at Lyngby-Taarbæk Kommune gav tilladelse til, at to store virksomheder kunne udbygge deres kontorhuse helt ned til Mølleådalens skrænter. Den samlede fredning fra 2001 på sammenlagt 418 ha betød et stop for fremtidigt byggeri og andre indgreb i naturen.

Udover bevaringen af de naturmæssige værdier i Mølleådalen, sikrer fredningen ådalens enestående kulturhistorie, der vidner om menneskelig aktivitet – lige fra bronzehøje til industrialderens stampe-, kobber- og papirmøller.

Del med dine venner

Læs mere om historien