Luk historie vindue

1911

Næste historie

DN bliver stiftet

Viggo Falbe-Hansen

Viggo Falbe-Hansen

Palace Hotel i København, Foto: Anders Wils

Palace Hotel i København, Foto: Anders Wils

DN blev stiftet den 21. april 1911 på Palace Hotel i det indre København. Initiativtageren til den nye forening, der i første omgang kaldte sig ”Foreningen for Naturfredning”, var formanden for sjællandske afdeling af Turistforeningen i Danmark, Viggo Falbe-Hansen (1875-1968).

Målsætningen for den nye naturfredningsforening var klar. Man ønskede at bevare den danske natur, men samtidig sikre befolkningen adgang til den. At beskyttelse og benyttelse af naturen kunne gå hånd i hånd var en ny banebrydende ide. DN adskilte sig dermed fra naturvidenskabelige grupper, der primært ønskede at frede naturen for naturens egen skyld. Medlemstallet i DN’s første år var på beskedne 383 personer, der hovedsageligt kom fra det bedre borgerskab. I mange år bestod DN’s medlemsskare først og fremmest af kunstnere, sagførere, godsejere og akademikere.

I løbet af 1911 blev der dannet 15 lokalkomiteer, der fortrinsvis lå i Nordsjælland. Foreningen var langt fra folkelig og dækkede ikke som i dag hele Danmark. Kontingentet blev fastsat til 2 Kr. årligt og Alfred Hage (1843-1922) blev valgt som den første formand. Alfred Hage var godsejer og tidligere landbrugsminister. Han sad som formand indtil 1915.

Del med dine venner