Luk historie vindue

1916

Næste historieForrige historie

Adgang til kysterne

Et af hovedformålene med DN's arbejde er at sikre den frie adgang til naturen. Det har det været, siden foreningen blev stiftet i 1911. En af DN's første opgaver var at sikre befolkningens adgang til Øresundskysten, hvor afspærringen af kysten havde taget fart. Mange velhavende københavnere byggede sommervillaer langs Øresundskysten. De lod deres haver bygge helt ned til vandkanten og opsatte hegn.

Øresundskysten var næsten komplet afspærret for offentligheden. Det blev tydeligere i takt med, at befolkningens brug af naturen steg mærkbart efter kystbanens færdiggørelse i 1897. DN forsøgte forgæves at indgå frivillige aftaler med lodsejerne om at åbne strandene til badning og friluftsliv. Når det ikke lykkedes med frivillige aftale, blev der indkaldt til protestmøder, hvor pressen deltog.

Med Naturfredningsloven fra 1917 fik danskerne adgang til kysterne. Adgangen afhang dog af, om der forinden var rejst krav om adgang, og om kravet var accepteret af fredningsnævnet. Desuden måtte man kun gå langs vandet og ikke tage ophold, ligesom man må i dag. I forbindelse med Naturfredningsloven fra 1937 fik DN trumfet en strandbeskyttelseslinje igennem, som friholdt 100 meter kyst for bebyggelse landet over. Sidenhen er adgangen til de danske kyster blevet sikret yderligere gennem forskellige love. Flere steder langs de danske kyster, kan man dog stadig finde skilte med ”Adgang forbudt” på private strandarealer, hvor ejerne ikke ønsker at dele stranden med andre. Det er dog ulovligt for ejeren at forhindre eller vanskeliggøre adgangen til stranden, medmindre arealet inden 1916 var blevet udlagt som have eller inddraget til erhvervsvirksomhed.

Del med dine venner