Luk historie vindue

1960

Næste historieForrige historie

Først kampvalg i DN

Vagn Jensen, DN’s formand fra 1961-1964

Vagn Jensen, DN's formand fra 1961-1964

Billede af Tyge W. Böcher, der tabte formandsvalget til Vagn Jensen

Billede af Tyge W. Böcher, der tabte formandsvalget til Vagn Jensen

Da DN's mangeårige formand Erick Struckmann gik på pension i 1960, løb foreningen ind i sit første kampvalg til formandsposten. Kontorchef Vagn Jensen løb af med sejren foran foreningens næstformand, professor Tyge W. Böcher. Vagn Jensen fik dog kun lov at sidde som formand for DN i tre år pga. en række kontroversielle sager.

Det var først og fremmest Vagn Jensens personlige stil og skarpe facon, som flere så som et problem. Formanden var dog også indblandet i en belastende sag om et skolebyggeri i Sjelle kommune, som siden blev kendt som ”Sjelle-sagen”. Skolebyggeriet var muligvis i uoverensstemmelse med naturfredningsloven, og DN blev indkaldt til møde i sagen i 1960. Vagn Jensen gjorde sig i den forbindelse uheldigt bemærket ved at foreslå, at Sjelle Kommune burde skænke en sum penge til DN pga. den mulige overtrædelse. Sjelle-sagen blev taget op af Ekstra Bladet få år efter, og på baggrund af massiv intern kritik i foreningen, valgte Vagn Jensen ved en ekstraordinær generalforsamling i 1964 at gå af som formand.

Selvom Vagn Jensen var en kontroversiel formand for DN, fremlagde han også en række visionære ideer. Vagn Jensen mente, at erstatningskravene i forbindelse med fredningssager ville blive ubetalelige i takt med den stigende bebyggelse i naturen. Vagn Jensen foreslog derfor, at alt åbent land per definition skulle være fredningsværdigt – en slags naturfredning med modsat fortegn. Forslaget stødte dog på stor politisk modstand, da det i høj grad kolliderede med bestemmelserne for ejendomsretten.

Del med dine venner