Luk historie vindue

1942

Næste historieForrige historie

Hald Sø og Dollerup Bakker

Udsigt til Hald Sø, Foto: DN

Udsigt til Hald Sø, Foto: DN

Udsigt til Dollerup Bakker, Foto: DN

Udsigt til Dollerup Bakker, Foto: DN

I 1942 var DN med til at frede området omkring Hald Sø og Dollerup Bakker. Fredningen var ikke blot en af de største, DN på det tidspunkt havde rejst, men også en af de første, der var blevet taget initiativ til, efter at DN i 20'erne fik sit første lokaludvalg i Jylland.

Fredningen af Hald Sø og Dollerup Bakker fik international opmærksomhed, da en række udenlandske geologer besøgte området i forbindelse med GEUS – ”Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse”'s 40-års jubilæum i 1928. Også den danske forfatter Johannes V. Jensen og en række andre danske kunstnere talte varmt for en fredning, fordi området har stor betydning for den geologiske historie omkring den seneste istid for cirka 10.000 år siden.

Hald Sø har dog gennem tiden lidt af omfattende iltsvind på grund af forurening med næringssalte fra nærliggende dambrug, landbrug og spildevandsudledninger. Man har dog forsøgt at afhjælpe problemet ved årligt at pumpe 200-300 tons ilt ned til søbunden. Det er med til at fremme forrådnelsen og omsætningen af de alger, der forårsager iltsvindet. I 2002 blev fredningen udvidet til i alt 1667 ha natur.

Del med dine venner