Luk historie vindue

1952

Næste historieForrige historie

Provst Exner og de 1100 kirkefredninger

Billede af ’skæmmende’ toilethuse foran landsbykirke Foto: DN

Billede af 'skæmmende' toilethuse foran landsbykirke Foto: DN

Provst Exner (i midten) modtog Naturfredningsprisen for sin store indsats for DN

Provst Exner (i midten) modtog Naturfredningsprisen for sin store indsats for DN

I 1952 fik DN gennemført hele 468 fredninger landet over. 421 af disse var frivillige kirkefredninger og denne imponerende fortjeneste skyldes i høj grad Provst Johan Exners store engagement. Exner (1897-1981) var i mange år medlem af DN's hovedbestyrelse og begyndte allerede i 1937 at rejse Danmark rundt for at sikre frivillige fredninger hos lodsejere, der boede tæt op ad kirker. Med Exner i spidsen gik DN til kamp mod ”smagløs” bebyggelse som hønsegårde, siloer og elmaster, der skæmmede kirkebygningernes omgivelser. Kirkefredningerne blev rejst, så de sikrede synlighed til og udsyn fra kirkerne. På få år blev der indgået fredningsaftale for 97 procent af de danske landsbykirker.

Exner var ophavsmand til i alt 1100 fredninger af kirkernes omgivelser. Fredningerne gælder i dag, idet ”Exner-fredninger” kan tinglyses på de omfattede ejendomme. I 1976 honorerede DN Provst Exner med årets naturfredningspris for hans store indsats i foreningen.

Del med dine venner